Network çözümleri konusunda da satış, danışmanlık ve destek hizmeti ile müşterilerimizin network ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

Network Çözümleri

  • Yerel Alan Ağ (LAN)
  • Geniş Alan Ağ (WAN)
  • Ağ Yönetimi

Yerel Ağ (LAN)

Yerel Ağ olarak tanımlanan Local Area Network, aynı yapı içerisindeki sınırlı bir alanda birbirine bağlanmış bilgisayarlardan oluşur.  İnternet kafeler yerel ağlara çok güzel bir örnektir.

LAN'larda temel amaç, aynı yapı içinde kullanılan bilgisayarların bazı donanımları paylaşmasını, ortak çalışma ortamını sağlayarak zamandan tasarruf edilmesi sayesinde bilginin hızlı bir şekilde işlenmesinin sağlamaktır. Örneğin bir odada on bilgisayar olduğunu farz edelim her bir kullanıcının sürekli yazıcı kullanması gerekli . Eğer ağ ortamı yoksa, bunu ya hepsine ayrı ayrı yazıcı bağlayarak halledersiniz ya da kim döküman çıkaracaksa o kişi dökümanı kaydedip yazıcının bağlı olduğu bilgisayardan çıkış alarak sorunu halleder. Birinci yöntem çok masraflı, ikincisi ise çalışma performansını düşürecek ve çok zaman kaybına neden olabilecek bir yöntemdir.

İşte bu sorun ufak bir ağ kurarak yazıcının kullanım sıklığına bağlı olmak kaydıyla ağa bağlı bir yada birkaç bilgisayara yazıcı kurup, bu yazıcıları da ağdaki diğer bilgisayarların kullanımı için paylaşıma açılabilinir. Böylece hem maddi yönden tasarruf sağlanır, hem de çalışma performans artar. 

Geniş Alan Ağları (WAN)

Wan, farklı bölgelerdeki yerel ağların (LAN) bağlanması sonucu oluşa bilgisayar ağıdır. 

WAN'lar çok geniş alanları kapsamaktadır. Şehirler arası, ülkeler arası ağlardır. Değişik tipteki LANların birleşmesiyle oluşurlar. Bu LAN'ların birleşmesi için bir takım özel aletler gereklidir. (Link antemleri, uydu bağlantıları, tekrarlayıcılar, geçitler vs.) 

WAN sistemi üzerinde on binlerce kullanıcı ve bilgisayar çalışabilir. Uzak ağların en çarpıcı özelliği, tıpkı yerel  ağlar gibi kullanılabilmesidir. Ancak WAN'larda kullanıcı sayısı arttıkça bağlantı hızı da düşer, klavyeden yazdıklarınız nispeten daah uzun sürede karşıya geçer. Bu gibi durumlarda daha fazla bant genişliği gereklidir. LAN bağlantıları yerel olduğundan kısa mesafelerde kullanılır ve doğal olarak daha hızlıdır. 

Gününümüzde yaygın olarak kullanılan LAN teknolojisi Ethernet'tir. Ethernet'te sağlanan veri iletişim hızları 10 Mbps'den 1000Mmbps'ye kadar geniş bir aralıktadır. Gelişen teknoloji ile maliyetlerin azalması ve duyulan hız ihtiyacı dolayısıyla FIBER TO THE DESK denilen Gigabit Ethernet sisteemleri de kullanılamktadır. 

Ağ Yönetimi

Ağ Yönetimi veri ağlarınızın güncel teknolojiler doğrultusunda tasarlanması, temini, kurulumu, yönetimi, yüksek devamlılıkta ve performansta çalışmasını sağlanması sağlar.